Ügyvéd-Állatorvos

Tisztelt Agrárvállalkozó, Tisztelt Gazdálkodó, Tisztelt Élelmiszer-előállító, Tisztelt Erdő- és Vadgazdálkodó!

Mint Magyarország egyetlen olyan ügyvédje, aki állatorvosi diplomával, állatorvosi gyakorlattal és tapasztalattal, illetve természetvédelmi szakmérnöki diplomával is rendelkezik, hatékony segítséget tudok nyújtani olyan jogi problémák megoldásában, amelyek speciálisan az Ön tevékenysége kapcsán merülhetnek fel és a hagyományos ügyvédi-jogi szaktudáson felül különleges szakismereteket igényelnek.

A felmerült kérdéseket velem mint szakmabelivel tudja megbeszélni, mely a tapasztalatok alapján sokkal hatékonyabb, gyorsabb és költségkímélőbb ügyintézést eredményez.

Tapasztalatom szerint  a jogi képviselet az Ön tevékenységéhez hasonló területeken sok esetben azért nem hozza meg a várt sikert, mert a képviselő speciális szakismerete hiányában a felek gyakran elbeszélnek egymás mellett.

A jogi szakkifejezéseket a megbízó sok esetben nem szívesen értelmezi, az ügyvéd kolléga pedig az ágazati tevékenység szakmai, gyakorlati részét nem ismeri.

Amennyiben a jogvita rendezése során szakértő közreműködésére kerül sor, akkor én a jogi mellett szakmai oldalról is rá tudok világítani a szakértő által eldöntendő kérdésekre.

Amennyiben a felmerült jogvita rendezése bírói út igénybevételével történik, akkor fontos, hogy az Önt képviselő ügyvéd a bíróságot megfelelő módon “képbe tudja hozni” az Ön tevékenységéről, a jogvita lényegéről, illetve a tárgyalóteremben azonnal tudjon reagálni az esetlegesen – pl. a szakértő meghallgatása alkalmával – felmerülő szakkérdésekre, melynek során speciális szakképzettségem és gyakorlatom szintén segítséget jelent.

Amennyiben olyan jogi kérdésekkel szembesül, amelyek

•esetében valamely hatóság bírságot szabott ki Önnel vagy a vállalkozásával szemben,

•esetében valamely hatóság kötelezést vagy tiltást tartalmazó rendelkezést hozott Önnel vagy a vállalkozásával szemben,

•valamely Kormányhivatal Állat-egészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Igazgatósága, vagy az Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal eljárása során merülnek fel,

•az állatok tartásával kapcsolatos közigazgatási és polgári jogi problémákkal függnek össze,

•az állatszavatosság témakörébe tartoznak, tipikusan ilyenek az állatok adásvétele során vagy azt követően felmerült problémák,

• állategészségügyi problémákkal függnek össze, mint pl.: mentesítések, állománymentesítések, bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek, fertőző betegségek, zoonózisok, elhullások, kötelező kiirtások (kártalanítás kérdése), védőoltások, mérgezések, méhmérgezések stb.

•takarmányozási problémákkal függnek össze, mint pl.: takarmányalapanyag- vagy takarmány-előállítás, takarmány-forgalmazás, takarmány-szavatosság (ide értve a takarmánytoxikózisokat, azaz takarmány-eredetű mérgezéseket, a takarmány minőségére visszavezethető termeléscsökkenést, termeléskiesést),

•élelmiszer-alapanyag vagy élelmiszer előállításával, tárolásával, szállításával, forgalmazásával, szavatosságával függnek össze, ideértve nem csak az állati, hanem a növényi eredetű élelmiszereket is,

•erdőgazdálkodással kapcsolatos problémákkal függnek össze (jogtalan igénybevétel, fakivágás, kötelezés stb.),

•vagy bármilyen egyéb módon kapcsolódnak az Ön mezőgazdasági, élelmiszeripari vagy erdő- és vadgazdálkodási tevékenységéhez,
forduljon hozzám bizalommal.

Munkám során szoros és kiváló munkakapcsolatban vagyok az érintett szakterületek több szakértőjével is, illetve közvetlen munkatársként segíti munkámat egyetemi oktató kertészmérnök kolléganőm.

Tisztelt Ügyvéd Kolléga!

Amennyiben ügyfelének, állandó megbízójának a fenti kérdéskörök valamelyikébe tartozó jogi problémája van, örömmel dolgozom Önnel alvállalkozó társügyintéző ügyvédként, az Ön ügyvédi megbízását és ügyvéd-ügyfél kapcsolatát maximálisan tiszteletben tartva. Figyelemmel arra, hogy az ilyen ügyek többsége szakértői vélemény alapján dől el, mind a szakértőknek felteendő kérdések megfogalmazása, mind a szakértői vélemények értelmezése során sokat segíthet a szakértelmem. Együtt többre megyünk! 

Ezt a honlapot a Pest Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédként tartom fent az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.